Blu One S.A.


Blu One Spółka Akcyjna

Informacje ogólne

Informacje ogólne Spółki


Blu One Spółka Akcyjna

REGON: 301426631 • NIP: 7811850730 • KRS: 0000355903

Blu One S.A. jest firmą inwestycyjną, której głównym celem są spółki działające w branży nowych technologii, medycyny, diagnostyki medycznej, biotechnologii i energii odnawialnej.

Jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w podmioty pracujące nad nowymi technologiami. Celami inwestycyjnymi mogą być zarówno firmy we wczesnym stadium rozwoju (tzw. start up), jak i podmioty, które osiągnęły już określoną skalę działalności. W naszą filozofię działania wpisuje się zarówno inwestowanie w pakiety większościowe, jak i mniejszościowe.

 

Ogłoszenia, komunikaty, raporty bieżące i okresowe


Ogłoszenia

 

Liczba ogłoszeń: 1

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Szanowni Państwo,

BLU ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej "Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Państwa, jako Akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem do doręczeń Spółki: ul. Jeleniogórska 16C/3, 60-179 Poznań, w dni robocze w godzinach 9.00 - 13.00.

 

Załącznik do pobrania: treść wezwania w formacie PDF (69 kB)

 

Raporty

 

W chwili obecnej brak raportów.

 

Kontakt


 
Adres korespondencyjny Spółki:
 
Blu One S.A.
ul. Juliusza Słowackiego 55/1
60-521 Poznań
Poland
 

Wróć na początek